Trainer Coach Adviseur

Pure begeleiding,

bij échte ontwikkeling.

Ook als het echt ingewikkeld is.

Wat als het echt ingewikkeld wordt? Dan ben ik graag beschikbaar om jou als bestuurder, leidinggevende of professional te begeleiden in wat er nodig is om écht verder te komen. Bijvoorbeeld bij een strategische zoektocht aan de bestuurstafel. Of bij een stevige opgave in het MT. Bij een team dat de ruimte krijgt om het zelf te organiseren. Bij een indringende vraag in jouw eigen ontwikkeling. Of gewoon bij een geweldig goed idee natuurlijk.


Je krijgt me dan in de rol van trainer, coach of adviseur, met verstand van zaken en veel gevoel voor het proces. Wat ik je bied is werken vanuit rust, overzicht en vertrouwen. Heel goed kijken naar wat zich aandient en wat daarin nodig is. Met focus op de toekomst en een scherp oog voor wat er werkelijk speelt in het hier en nu. Waar nodig kijken we samen achterom om te zien waar het vandaan komt.


Dat doe ik vanuit 30 jaar praktijkervaring in het vak van professionele ontwikkeling, het vermogen om echt stil te staan bij wat er is en een frisse blik op de toekomst. Als dit je aanspreekt, dan weet je me nu te vinden. ​Je bent van harte welkom.


​Hergen Datema


Bestuurlijk leiderschap

Teamontwikkeling

Profiel


Ik ben van praktijkervaring, reflectie en theorie.

In die volgorde.

​Ik ben van praktijkwijsheid.


Expertisegebieden

In de afgelopen 30 jaar heb ik mij ontwikkeld tot een allround trainer, coach en adviseur.​ Door de jaren heen heb ik me bekwaamd in verschillende expertisegebieden. Besturingsfilosofie, strategieontwikkeling, veranderkunde, spelsimulaties, onderzoek, cultuurontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, systemisch werken, persoonlijke ontwikkeling, werken met groepen op identiteitsniveau.


Opleiding en achtergrond

Overheidsmanagement, Thorbeck Academie (1996)

Organisatieadviseur, Twynstra Gudde (1996-2000)

Eigen bedrijf opgericht (2000). Eerst onder de naam Artefaction, sinds 2018 werkzaam onder mijn eigen naam.

Bestuurslid Stichting Technasium ​(2011 - 2019)

Opleiding Professionele Communicatie, Phoenix Opleidingen (2011 - 2014)

Trainersopleiding, Phoenix Opleidingen (2015)

Vervolgopleiding Systemisch Werken, Phoenix Opleidingen (2018)

Docent Persoonlijk Leiderschap, NSO-CNA Leiderschapsacademie (2016 - 2024)

Kerndocent Leiderschap in Onderwijsbestuur, AOG (2020 - 2023)

Klantvragen

Quotation Mark
Quotation Mark
Quotation Mark

Onze organisatie gaat anders werken met teams. Dat vraagt ook veel van onze leidinggevenden. Wil jij een coachpool samenstellen en onze 80 leidinggevenden hierin begeleiden?

Onze organisatie staat op de drempel van een fusie. We willen ook de strategie vernieuwen en een leiderschapsprogramma organiseren. Wil jij ons hierin scherp houden en helpen om het overzicht te bewaken?

De samenwerking in het CvB van onze organisatie moet verbeteren. We hebben hen coaching aangeboden. Wil jij dit op je nemen?

  • Voorzitter Raad van Bestuur zorginstelling
  • Voorzitter CvB Primair Onderwijs
  • Voorzitter Raad van Toezicht

Bestuurlijk leiderschap

Reflectie brengen in bestuurlijk leiderschap


Besturen vraagt om ‘aan’ te staan, vrijwel continu. Mijn werk als begeleider is erop gericht om juist daarom met jou als bestuurder ook de tijd te nemen voor reflectie, ook al voelt dat soms als tegen de stroom in.


Hoofd in de wolken, voeten op de grond


Dat is voor mij een belangrijk motto in het werken met bestuurders aan strategische thema’s. Ik hou er van om samen met professionals een aansprekende visie te ontwikkelen, dat creëert verbinding. Maar ik ben ook van de vraag: Hoeveel is er in de afgelopen vier jaar gerealiseerd van de vorige strategie? Wat betekent dit voor de komende periode? Welke aanpak gaat nu zorgen dat het ook gerealiseerd wordt? Wat vraagt dat van de bestuurlijke rol?


Werken vanuit de maatschappelijke opdracht


Zowel voor het besturen als voor het begeleiden geldt wat mij betreft: altijd werken vanuit de maatschappelijke opdracht. Daar ligt de legitimatie.

Het begint bij de Maatschappelijke Opdracht

Mijn activiteiten

1. Opleiden en begeleiden van (aankomende) bestuurders

2. Procesbegeleiding bij het doorwerken van de besturingsfilosofie naar bestuurlijk handelen

3. Adviesgesprekken met het Bestuur/MT over de ontwikkeling en uitvoering van de strategie (congruentie tussen denken doen)


Klantvragen

Quotation Mark
Quotation Mark
Quotation Mark

Je hebt in ons MD programma een aantal colleges verzorgd over besturen in het onderwijs. Wil je ons nu verder helpen om het gewenste sturingsgedrag ook in praktijk te brengen?

-

Voorzitter CvB van een ROC

We hebben een intervisiegroep gevormd met zes bestuurders die echt samen willen leren. Wil jij ons begeleiden?

-

Bestuurders uit verschillende sectoren

We willen in ons ziekenhuis een strategietraject starten. Wil jij een serie werkconferenties begeleiden, met professionals ‘kris-kras’ uit de organisatie?

-

Voorzitter RvB Ziekenhuis

Ik ben van leren en ontwikelen, altijd en overal


In bijna alles wat ik doe ligt mijn focus op leren en ontwikkelen. In een training, in een adviestraject, in een vraag stellen, in iemand welkom heten. De essentie van mijn werk is het bieden van een plek om te leren en jezelf te ontwikkelen. Een plek waar het veilig genoeg is om jouw vragen in te brengen, maar ook spannend genoeg om nieuw gebied te verkennen.


Jezelf beter leren kennen, juist als het spannend wordt


Persoonlijk leiderschap gaat er volgens mij om, dat je jezelf leert op te zoeken als het spannend wordt. Wat is jouw neiging dan? Waar blijf je dan liever bij uit de buurt? Wat is de herkomst van die patronen? Hoe is het om dat te onderzoeken en de opgedane inzichten meer mee te laten doen in jouw leiderschap?


De biografie als leerweg nemen


Het werken met biografische thema’s zie ik als een belangrijke bron in leiderschapsontwikkeling. Nooit als doel op zich, maar altijd met de bedoeling om jouw repertoire als leider te vergroten. Zodat je in staat bent de rol zodanig te vervullen dat het passend is bij de context en de opgaves waar jij nu verantwoordelijkheid voor draagt.

Leiderschapsontwikkeling

The inner game runs the outer game

Mijn activiteiten

1. Ontwerpen en begeleiden van 'incompany' leiderschapstrajecten

2. Faciliteren van leernetwerken en intervisiegroepen rondom leiderschap en innovatie

3. Bijdrage aan maatwerk leiderschapstrajecten in het onderwijs (NSO-CNA Leiderschapsacademie)

4. Bijdrage aan incompany trajecten (AOG School of Management).

7. Leertraject Persoonlijk Leiderschap (ProDana)​. Voor meer informatie, klik hier.

8. En natuurlijk het opleidingsaanbod dat ik samen met Arjan Helmantel in de wereld heb gezet, zie de info hiernaast:


Ons aanbod in 2024

Samen met Arjan Helmantel heb ik een paar jaar geleden iets bijzonders neergezet. Een aanbod open opleidingen, specifiek voor Middenmanagers: Leiderschap in het Middelpunt. In september start alweer de zevende groep, de aanmelding is weer geopend.


Daarnaast starten we dit jaar nog drie nieuwe initiatieven:


1. Leiderschap voor directeuren (start in oktober 2024)

2. Systemische werkplaats (oktober 2024)

3. Verdieping in het Middelpunt (2024)


Op onze website vind je alle informatie en kun je je inschrijven.

Je bent van harte welkom!


www.bij-de-haard.nl


Arjan Helmantel

Hergen DatemaNiet ‘zomaar’ teambegeleiding


In de loop der jaren ben ik meer terughoudend geworden in teambegeleiding. Want met enige regelmaat wordt er een vraag uitbesteed die eigenlijk bij de leidinggevende hoort. En dan lost teambegeleiding door ‘een externe’ meestal niet zoveel op. Dus voordat ik instap, zal ik heel goed kijken naar wát eigenlijk de vraag is, en van wíe die vraag eigenlijk is. En of bijvoorbeeld eerst coaching van de leidinggevende niet een betere interventie is.


Werken op de drie domeinen voor Goed Teamwerk


Ik werk graag met het gedachtengoed van Karin Derksen, uit haar boek ‘Goed Teamwerk’. Zij geeft drie domeinen aan waar het in goed teamwerk over gaat (of zou moeten gaan), namelijk (1) de basisvoorwaarden voor goed teamwerk, (2) samenwerken in teams en (3) leiderschap in teamwerk.


Dus áls ik instap om met een team aan de slag te gaan, dan werk ik graag met alle genoemde domeinen. Dan kan het Goed Werk worden.

Teamontwikkeling

Leiding geven aan het vergroten

van teamontwikkelruimte

Begeleiden van teamontwikkeling

Wat kan het ingewikkeld worden in teams. Zowel boven water, als ook onder water. Bijvoorbeeld als de belangen verschillen, als de geschiedenis nog doorwerkt, als er conflicten niet uitgesproken zijn, als er geen gedeelde visie is, als ideeën niet erkend worden, als er veel verschillende meningen zijn, als niet alles gezegd kan worden, als het leiderschap diffuus is, als het lidmaatschap niet genomen wordt, etc. Als je deze vragen of thema's herkent, neem dan contact op. Dan kijken we samen wie er eigenlijk een vraag heeft, welke aanpak kan werken en of het aan mij is om jullie hierin te begeleiden.

Mijn activiteiten

1. Begeleiden van teams, in alle fasen van de ontwikkeling (start, groei, vastlopen, opnieuw uitvinden, flow, uiteenvallen).

2. Begeleiden van managementteams, in alle fasen van de ontwikkeling. En bij bijvoorbeeld visieontwikkeling, veranderkundig werken, besluitvorming, onderlinge teamdynamiek.

3. Trainen van professionals die in 'zelforganisatie' op een andere manier gaan werken in hun team. Thema's: rol en positie innemen, invloed uitoefenen, proceskwaliteiten, coachende vaardigheden, conflicthantering.

4. Ontwerpen en uitvoeren van een ontwikkeltraject voor teamcoaches/procesbegeleiders binnen de organisatie

5. Begeleiden van het professionele gesprek binnen teams

Coaching

Het creëren van een veilige plek

om te leren en jezelf te ontwikkelen

Werken op verschillende lagen


Soms gaat een coachvraag over: ‘hoe kan ik..’ En soms gaat een coachvraag over ‘wie ben ik, welke waarden en patronen ken ik...’. En vrijwel altijd zijn die met elkaar verbonden. Ik ben ervan om goed te kijken op welke laag de vraag gesteld wordt, en hoeveel we moeten verdiepen om daar echt iets in te ontwikkelen. Soms heel mooi praktisch, en soms behoorlijk persoonlijk.

Werken vanuit ruimte en vertrouwen


Ik werk ook in de coaching graag vanuit ruimte en vertrouwen. En waar het nodig is breng ik de scherpte aan. Dat doe ik vooral door verdiepende vragen te stellen, en dan heel goed te luisteren naar wat er eigenlijk gezegd of gezien wil worden. Soms doen we dat met een goed gesprek, soms met andere, ervaringsgerichte werkvormen uit het systemisch werken. Altijd met oog voor de grenzen en natuurlijk ook de vertaling terug naar jouw praktijk.

Mijn werkwijze

Je bent bij mij van harte welkom met vragen over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik ga ervan uit dat je dan echt een vraag hebt. Een vraag die van jou is. Een vraag die gaat over jouw eigen en unieke ontwikkeling. En ik weet dat die vraag soms lastig te pakken te krijgen is. Dan kijken we er samen naar.


De coaching start altijd met een intake-/kennismakingsgesprek van 1 uur. Daarin verkennen we jouw vraag en kijken we of we samen aan de slag gaan. Vervolgens plannen we meestal vijf sessies, van ca 1,5 uur, een beetje gespreid in de tijd (circa 3-4 weken ertussen). Mijn ervaring leert dat vijf sessies in veel gevallen voldoende is om echt een stap verder te komen in jouw vraag. En als er meer of minder nodig is, doen we dat. ​


De coaching vindt plaats in mijn praktijkruimte aan de Parklaan 1a in Groningen. Dat is vlakbij het hoofdstation. Je kunt bij mij ook parkeren, vaak op eigen terrein.

Mijn opleiding

Coachen is een vak. Ik heb daar een grondige opleiding voor gevolgd en veel ervaring in opgedaan. Mijn opleiding tot coach/begeleider heb ik gedaan bij Phoenix Opleidingen (2011-2014). Daar heb ik leren werken met het gedachtengoed uit de Transactionele Analyse, de NLP en het Systemisch Werken. Bij Phoenix heb ik ook de Trainersopleiding (2015) en de vervolgopleiding Systemisch Werk (2018) gedaan. En net zo belangrijk is dat ik ook heel goed heb leren kijken naar mijn eigen biografie, mijn eigen patronen, kwaliteiten en valkuilen en mijn eigen ontwikkeling. Steeds weer opnieuw.


Quotation Mark

Coachvragen

Quotation Mark
Quotation Mark
Quotation Mark

"Ik heb jarenlang te hard gewerkt en mijn eigen grenzen niet goed in acht genomen. Ik realiseer me nu dat ik een paar zaken écht anders moet aanpakken, maar ik weet niet welke en ik weet niet hoe. Wil jij me hierin begeleiden?"

Ik ben net veranderd van rol van teamleider naar directeur (of van directeur naar bestuurder). Daar kom ik van alles in tegen wat ik nog niet goed kan plaatsen. Wil jij me hierin begeleiden?

Onze leerlingenbegeleiders spelen een belangrijke rol in de school. Ze willen graag met elkaar in gesprek over hun rol en hun vakmanschap. Wil jij hun gezamenlijk in een coachingstraject begeleiden?

Ik kan maar niet de rust vinden om te kijken naar wat echt belangrijk is voor mij. Daardoor blijf ik dingen doen, die ik liever niet meer doe. Dat is een oud patroon en dat zou ik, ook al vind ik dat spannend, graag willen onderzoeken. Wil jij me hierin begeleiden?

Contact

Pin

Parklaan 1a

9724 AL GRONINGEN

Cellphone Icon

06 21 25 07 21

Message Glyph Icon

Afspraak maken?

Neem dan per mail contact op met Eline Viersma.

Zij beheert mijn agenda.

Message Glyph Icon
Quotation Mark